Tư vấn giải pháp

Kế toán cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

 Đặc điểm hoạt động

Dịch vụ là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác. Những điểm đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ nói riêng. Cụ thể:

 • Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ thuần túy thường không có hình thái hiện vật cụ thể mà được thể hiện bằng lợi ích cho khách hàng thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như: nhu cầu thông tin, nhu cầu di chuyển, nhu cầu tri thức…

 • Hoạt động kinh doanh dịch vụ có sự đa dạng về phương thức thực hiện.

Ví dụ: ngành viễn thông có thể thực hiện loại hình viễn thông cố định, di động, cho thuê kênh viễn thông nội địa và quốc tế.

Ngành vận tải có các phương thức như: vận tải thủy, vận tải đường bộ, đường không, đường sắt…

Ngành du lịch có các phương thức du lịch theo tuor trong nước, quốc tế, tour trọn gói hoặc từng phần…

 • Về mặt tổ chức quản lý kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ thường thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh theo quy trình thực hiện dịch vụ hoặc theo từng đơn đặt hàng. Đặc điểm này cũng dẫn đến sự đa dạng trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh.

 • Quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm du lịch và dịch vụ được tiến hành đồng thời, ngay cùng một địa điểm.

Các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ có thể kế đến như:

 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển, vận tải

 • Cung cấp dịch vụ gia công

 • Cung cấp dịch vụ tour du lịch

 • Cung cấp dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng

 • Cung cấp dịch vụ truyền thông

 • Cung cấp dịch xây lắp

 • Cung cấp dịch vụ cho thuê như thuê BĐS …

 • Cung cấp các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh

 • Cung cấp dịch vu về làm phim, phóng sự, tài liệu…

 • Cung cấp dịch vụ bảo hành, sữa chữa, lắp đặt


 Yêu cầu chung

Các loại hình kinh doanh dịch vụ có thể khác nhau về nôi dung kinh doanh, nhưng về yêu cầu quản lý có một số điểm chung như sau:

 • Cơ sở dữ liệu đảm bảo tốc độ truy cập nhanh chóng

 • Dữ liệu được ghi nhận và cho kết quả cần chính xác

 • Có đầy đủ phần hành để thực thi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  • Quản lý thông tin về sản phẩm, dịch vụ

  • Quản lý thông tin về đối tác, nhân viên, hợp đồng

  • Quản lý quỹ tiề mặt, các quản thu chi tiền mặt, các nghiệp vụ liên quan tới tạm ứng.

  • Quản lý các tài khoản ngân hàng, các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng.

  • Quản lý việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng: 

   • thông tin khách hàng

   • công nợ khách hàng, tiến  độ thanh toán của khách hàng, 

   • các dịch vụ cung cấp cho khách hàng: doanh thu, chi phí, lãi lỗ…

  • Quản lý tiếp nhận các sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp:

   • thông tin nhà cung cấp, công nợ với nhà cung cấp, 

   • tiến độ thanh toán tiến độ cung cấp sản phẩm dịch vụ…

  • Kế toán TSCĐ hữu hình, vô hình; Công cụ dụng cụ

   • Tình hình tăng, giảm của TSCĐ, CCDC

   • Tình hình phân bổ và trích khấu hao của TSCĐ, CCDC

   • Quản lý CCDC, TSCĐ: nơi sử dụng, ngày đưa vào sử dụng, người chịu trách nhiệm đối với tài sản…

  • Kế toán thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí:

   • Lập bảng kê Hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào.

   • Tạm tính thuế TNDN…

  • Quản trị và tiền lương

   • Quản lý các thông tin về nhân sự

   • Quản lý các thông tin về lương và các khoản trích theo lương.

   • Lập bảng tính lương, bảng thanh toán lương…

  • Đầy đủ báo cáo theo quy định của pháp luật và báo cáo quản trị.

 • Một số yêu cầu đặc thù:

  • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả đối với từng đối tượng: tour du lịch, nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận tải…

  • Quản lý doanh thu lãi lỗ theo từng đối tượng: tour  du lịch, phòng – khách sạn, phương tiện vận tải… 

  • Quản lý doanh thu, chi phí theo từng nhân viên, đại lý: ví dụ tour du lịch do nhân viên đứng tên quản 

 • Có hỗ trợ một số tính năng tiện ích như:

  • Máy tính

  • Công cụ kiểm tra và kiểm soát số liệu

  • Báo cáo để phân tích

  • Tìm kiếm đối tượng tham chiếu.

  • ….

 Giải pháp phần mềm ứng dụng

Ứng dụng phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 với đầy đủ các phần hành kế toán, đồng thời có thể quản lý chi tiết theo đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ.

 • Tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu

 • Kế toán các giao dịch thương mại

 • Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

 • Kế toán chi phí bán hàng

 • Kế toán công nợ phải thu, phải trả

 • Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình

 • Kế toán sản xuất

 • Kế toán chi phí gián tiếp

 • Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Quản trị nhân sự và kế toán tiền lương

 • Các thao tác cuối kỳ (đóng sổ cuối tháng)

 • Các báo cáo quản trị

 • Các báo cáo chuấn

 • Các công cụ tiện ích

 • Một số yêu cầu riêng đối với quản lý kinh doanh dịch vụ

 Chính sách giá

Hãy liên hệ với "1C Việt Nam" để được tư vấn và lựa chọn gói sản phẩm và mức chi phí đầu tư phù hợp nhất với đơn vị mình.

Nguồn: https://web.archive.org/web/20170807110411/http://www.1vs.vn/SanPham/tu-van-giai-phap/phan-mem-ke-toan-dn-cung-cap-dich-vu.php