VỀ 1C VIETNAM


1C Company là Công ty Nga hoạt động trong lĩnh vực phát triển, phân phối, phát hành ứng dụng (giải pháp phần mềm, các dịch vụ liên quan và game), đào tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, 1C đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và hướng tới thị trường khu vực, quốc tế.


1C Vietnam là Công ty con với 100% vốn đầu tư từ 1C Nga, chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống phần mềm. Chúng tôi cung cấp những giải pháp toàn diện, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất và hiệu quả công việc.


Sứ mệnh của 1C Vietnam là đưa những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất vào thị trường trong nước, đảm bảo sự phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp; đồng thời mở rộng hệ thống khách hàng và đối tác.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


• Thấu hiểu và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng
• Hiệu quả trong từng hoạt động giúp gia tăng lợi ích cho khách hàng và công ty
• Xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp bằng sự thiện chí, trung thực và tin cậy.
• Tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh bằng cách cung cấp cho khách hàng những giải pháp phần mềm sáng tạo, chất lượng vượt trội.
• Khuyến khích sự sáng tạo cá nhân; đồng thời đề cao sức mạnh tập thể và tuân thủ kỷ luật.
• Không ngừng học hỏi, không ngại đổi mới; coi kinh nghiệm là những bài học quý giá và là nền tảng để phát triển sản phẩm mới.