Danh mục mặt hàng là danh mục trung tâm của hệ thống bán hàng. Đối với mỗi mục mặt hàng lưu dữ liệu về nhãn hiệu, nhà sản xuất, nước xuất xứ, đơn vị đo lường chính và tập hợp bộ đóng gói, thuế suất thuế GTGT. Người sử dụng có thể nhập mô tả nội dung về hàng hóa và lưu hình ảnh cho hàng hóa đó.

Để cấu trúc hóa dữ liệu và giảm lỗi khi nhập thủ công thông tin, sử dụng danh mục phụ trợ.

  • Danh mục đơn vị đo lường – danh sách đơn vị đo lường được áp dụng cho hàng hóa, mà có thể bổ sung từ bảng đơn vị đo lường;

  • Danh mục bộ đóng gói – danh mục đóng gói của hàng hóa này, mà có thể sử dụng để vận chuyển hoặc bán hàng;

  • Khuôn mẫu nhãn giá và nhãn mác – khuôn mẫu nhãn giá và nhãn mác do người sử dụng tùy chỉnh trên máy in thông thường hoặc máy in nhãn mác chuyên dụng. 

Để phân chia hàng hóa có thành phần tham số kế toán khác nhau, sử dụng danh mục Dạng mặt hàng. Đối với mỗi dạng mặt hàng, người sử dụng có thể xác định phương pháp kế toán số dư hàng hóa – theo mặt hàng hoặc có chi tiết đến đặc tính mặt hàng, xác định tham số kế toán sê-ri hàng hóa và tham số kế toán bổ sung. 

Ngoài ra, người sử dụng có thể xác định khuôn mẫu nhãn giá và nhãn mác, xác định đặc tính cho dạng mặt hàng này và danh sách tùy ý các mục tin và thông tin bổ sung về hàng hóa.

Trong chương trình tiến hành kế toán riêng biệt việc luân chuyển, bán hàng hóa đã mua từ nhà cung cấp và bộ sản phẩm được đóng bộ trực tiếp trong cửa hàng. Lưu danh sách thành phần chi tiết của bộ sản phẩm trong thẻ kế toán. Hơn nữa, từ thẻ mặt hàng có thể xem trực tiếp danh sách nhà cung cấp hàng hóa này và giá ấn định cho nó, đồng thời có thể chuyển đến báo cáo về biến động hàng hóa.

Cấu hình lưu giữ và nhận biết mã vạch của các kiểu khác nhau. Cấu hình cung cấp tính năng in mã vạch đối với nhãn giá và nhãn mác, đồng thời cho phép tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa trong phần bảng chứng từ bằng thiết bị chuyên biệt. Chi tiết...

Bằng chức năng của chương trình có thể nhập tập trung và tự động phổ biến thông tin tra cứu vào cơ sở thông tin cửa hàng ở xa tránh trùng lặp bản ghi. Khi sử dụng nhiều cấu hình để tự động hóa công ty, hệ thống cho phép quản lý danh mục hệ thống trong các chương trình khác nhau phù hợp với khái niệm cụ thể về sử dụng đồng thời. Chi tiết...