Chương trình hỗ trợ nhập bảng giá có gom nhóm hàng hóa theo nhiều lớp.

Ở chế độ làm việc độc lập, cần nhập bảng giá một cách thủ công. Người sử dụng có thể dùng các lệnh để tạo bản ghi trong bảng giá. Đối với mỗi mặt hàng, có thể lưu các thông tin sau:

  • mã hiệu;

  • đơn vị tính;

  • thuế suất;

  • mã vạch;

  • giá bán lẻ.

"1C:Thu ngân di động" cho phép sử dụng mã vạch để định danh hàng hóa khi bán. Ứng dụng hỗ trợ nhận dạng mã vạch qua camera của thiết bị.

Khi điền bảng giá, có thể sử dụng chức năng quay số bằng giọng nói của thiết bị.

Khi sử dụng chung "1C:Thu ngân di động" với hệ thống Back-office, ứng dụng sẽ nhận toàn bộ dữ liệu về hàng hóa từ hệ thống Back-office. Do đó không thể trực tiếp soạn bảng giá trong ứng dụng di động.