Trong "1C:Thu ngân di động" toàn bộ chứng từ bán hàng được lập theo phiên làm việc. Phiên làm việc sẽ tự động mở khi đánh phiếu tính tiền đầu tiên.

Tạo phiếu tính tiền

Phiếu tính tiền được tạo khi đọc mã vạch bằng camera của thiết bị di động hoặc tìm kiếm trong bảng giá. Người sử dụng có thể thay đổi số lượng hàng hóa và ấn định chiết khấu hoặc phụ thu trực tiếp tại dòng hàng hóa trong phiếu, khi chạm vào trường cần thiết.

Vào bất kỳ thời điểm nào, người sử dụng có thể tạm dừng làm việc, lưu trạng thái hiện tại của phiếu tính tiền, sau đó quay lại làm việc tiếp.

Trong "1C:Thu ngân di động" có cơ chế tự động xác định thuế suất vào thời điểm bán hàng tùy thuộc vào thuế suất của hàng hóa và hệ thống thuế của doanh nghiệp.

Thanh toán

"1C:Thu ngân di động" hỗ trợ hai dạng thanh toán: tiền mặt và thẻ ngân hàng. Có thể chọn hình thức thanh toán bằng các nút tương ứng phía dưới biểu mẫu phiếu tính tiền.

Người sử dụng có thể ghi nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng khi chọn dạng thanh toán cần thiết từ danh sách.

Ứng dụng hỗ trợ thanh toán hỗn hợp. Ban đầu nhập số tiền thanh toán qua thẻ, sau đó nhập số tiền mặt. Chương trình sẽ tính số tiền thanh toán.

Đối với các phiếu đã đánh, người sử dụng chỉ có thể xem. Trong danh sách phiếu tính tiền hiển thị thông tin về phiên làm việc hiện tại: ngày và giờ mở phiên thu ngân, trạng thái phiếu "Đã đánh", "Hoãn lại" và "Lưu trữ".

Trong "1C:Thu ngân di động" có tính năng ghi lại số tiền đã chi cho thu ngân khi giao ca và số tiền thu ngân đã nộp tại văn phòng khi kết thúc công việc.

Nhận hàng bán trả lại

Có thể trả lại hàng trong phiên làm việc theo phiếu tính tiền. Nếu phiếu tính tiền đã được thanh toán bằng thẻ thì hệ thống yêu cầu người sử dụng hủy toàn bộ khoản thanh toán và đồng thời trả lại toàn bộ hàng hóa trong phiếu tính tiền. Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì có thể chỉnh sửa phiếu tính tiền, nhận lại các mặt hàng bị trả lại và trả lại tiền cho khách hàng. Nếu thanh toán hỗn hợp thì ứng dụng kiểm tra khả năng trả lại bằng tiền mặt, ngược lại, phiếu sẽ bị hủy hoàn toàn.

Đóng phiên làm việc

Khi đóng phiên làm việc, ứng dụng thực hiện thao tác rút tiền và lập bảng kê bán lẻ để chuyển sang hệ thống back-office. Trong bảng kê có danh sách hàng hóa đã bán, hàng trả lại trong phiên làm việc, tổng doanh thu theo các dạng thanh toán có tính thuế GTGT.

Trên bảng kê có thể xem kết quả bán hàng trong phiên làm việc.