Ứng dụng di động được tùy chỉnh ở chế độ quản trị, cho phép đặt mật khẩu. Ở chế độ thường, người sử dụng không thể thay đổi tùy chỉnh ứng dụng, mà chỉ có thể ghi nhận các giao dịch bán hàng và thu tiền. Điều này cho phép một người quản trị hệ thống tùy chỉnh ứng dụng, còn người khác, ví dụ: nhân viên chuyển phát nhanh, chỉ sử dụng ứng dụng.

Tham số ban đầu

Để tạo chính xác phiếu tính tiền, trong tùy chỉnh tham số cần chỉ ra thông tin doanh nghiệp:

  • Tên gọi doanh nghiệp;

  • Mã số thuế doanh nghiệp;

  • Hệ thống thuế đang áp dụng.

Người quản trị hệ thống có thể thiết lập tham số làm việc của nhân viên bán hàng – thu ngân:

  • Cho phép sử dụng chiết khấu và phụ thu;

  • Phương án rút tiền mặt khi đóng phiên thu ngân: rút hết tiền, không rút hết tiền hoặc không rút tiền.

Giao dịch bán hàng chỉ được ghi nhận bằng VND với hai hình thức thanh toán: tiền mặt và thẻ thanh toán (Visa, MasterCard…).

Thiết bị kết nối

Trong "1C:Thu ngân di động" có tính năng in phiếu tính tiền trên máy ghi nhận tiền mặt và máy in hóa đơn bán hàng có hỗ trợ kết nối Bluetooth.

Hỗ trợ ứng dụng làm việc với các model thiết bị in sau:

  • Máy ghi nhận tiền mặt Fprint-11 mobile, công ty Atol, Driver ATOL: Máy ghi nhận tiền mặt;

  • Máy in hóa đơn bán hàng Citizen CMP-20BT, Driver 1C:Máy in hóa đơn.

Driver của model thiết bị hỗ trợ được cài đặt chung với ứng dụng "1C:Thu ngân di động".

Có thể in phiếu tính tiền theo khuôn mẫu máy ghi nhận tiền mặt hoặc khuôn mẫu của ứng dụng, nếu in trên máy in hóa đơn bán hàng.

Chương trình hỗ trợ làm việc độc lập, không kết nối thiết bị.

Sao lưu dự phòng

"1C:Thu ngân di động" hỗ trợ sao lưu dự phòng cơ sở thông tin và phục hồi (kết nhập) dữ liệu từ bản sao.

Có thể lưu trữ bản sao dự phòng trên đĩa hoặc bộ nhớ của thiết bị.