Trong cấu hình, hỗ trợ quản lý chương trình marketing diễn ra trong các cửa hàng của mạng lưới. Ban đầu, người lãnh đạo bộ phận marketing và bán hàng dự tính thời hạn hiệu lực, đồng thời xác định mục đích của chương trình marketing, phạm vi vùng và nhóm khách hàng mục tiêu.

Chuyển thông tin về nguyên tắc tiến hành chương trình marketing, thời hạn hiệu lực và các chiết khấu tự động đến cửa hàng có áp dụng.

Ấn định Chiết khấu với giá bán lẻ đã thiết lập phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau:

  • Số lượng hàng hóa trong phiếu tính tiền;

  • Tổng tiền của phiếu tính tiền hiện tại hoặc trước đó;

  • Thời gian mua hàng;

  • Dạng thẻ ưu đãi của khách;

  • Chiết khấu vào ngày sinh của khách;

  • Số lượng hàng hóa đã mua;

  • Khi bán bộ hàng hóa, ….

Đưa ra điều kiện cho phép chiết khấu trong danh mục riêng biệt. Điều này cho phép chiết khấu khi thực hiện đồng thời nhiều điều kiện khác nhau. 

Có thể trình bày chiết khấu theo dạng phần trăm với tổng tiền của phiếu hoặc theo dòng thỏa mãn điều kiện, theo số tiền cụ thể hoặc quà tặng. Khi thực hiện điều kiện chiết khấu, chương trình có thể đưa ra thông báo trên màn hình thu ngân.

Chương trình hỗ trợ cơ chế lũy kế có thay thế, cũng như không thay thế thẻ ưu đãi của khách khi vượt qua ngưỡng tích lũy, ghi nhận phiếu mua hàng. Tự động tính toán chiết khấu hoặc theo lệnh của người sử dụng. 

Có thể ấn định chiết khấu đối với phân nhóm mặt hàng cụ thể. Chuyên gia marketing xác định quy tắc gom nhóm hàng hóa vào phân nhóm, có thể thực hiện tạo phân nhóm bằng cách thủ công hoặc tự động có kỳ cụ thể. 

Một mặt hàng có thể có trong nhiều phân nhóm. Chương trình cung cấp công cụ kiểm soát giao thoa phân nhóm. 

Trong chương trình có ấn định danh sách hàng hóa cho cửa hàng, mà không có chiết khấu nào áp dụng cho chúng. 

Tương tự, tạo phân nhóm người nhận chiết khấu trong số khách hàng đã đăng ký.

Bằng cơ chế chiết khấu có kiểm soát bán sản phẩm có cồn (rượu). Chương trình hỗ trợ kiểm soát mềm, mà khi đó sẽ thông báo cho thu ngân về hạn chế bán rượu, và kiểm soát mạnh hơn nữa là thu ngân không thể lập phiếu tính tiền nếu đã cấm bán mặt hàng này.

Người quản lý có thể thiết lập quy tắc áp dụng chung chiết khấu. Chương trình hỗ trợ thay thế chiết khấu không điều kiện theo trình tự sắp đặt trong nhóm, thay thế theo quy tắc tối đa hoặc tối thiểu, tổng cộng hoặc áp dụng lần lượt, mà khi đó số tiền chiết khấu phụ thuộc vào kết quả áp dụng chiết khấu trước đó.

Hệ thống cung cấp một loạt báo cáo giúp phân tích các chương trình marketing của các dạng khác nhau. Chi tiết...