Để chuyển đổi khách ghé thăm cửa hàng thành khách hàng thường xuyên mang lại doanh thu chính, cần tính đến nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Bộ chức năng về quản lý cơ sở khách hàng do chương trình cung cấp giúp nhân viên marketing lập bức tranh nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu, giúp tăng thêm sự trung thành của khách hàng thường xuyên và thu hút khách hàng mới.

Số lượng khách của cửa hàng có liên quan đến số lượng khách ghé thăm trong kỳ đó (hệ số chuyển đổi) – một trong các chỉ tiêu hiệu quả cơ bản khi cửa hàng làm việc. Có thể ghi nhận số lượng khách ghé thăm bằng thiết bị đặc biệt – máy đếm khách ghé thăm. Trong chương trình có xem xét việc kết nhập dữ liệu số lượng khách ghé thăm từ hệ thống đăng ký điện tử.

Chương trình cung cấp cho người sử dụng các báo cáo, mà trong đó có so sánh hệ số chuyển đổi với các chỉ tiêu doanh thu bán lẻ: số lượng phiếu tính tiền đã đánh và số tiền doanh thu. Chi tiết...

Để tạo cơ sở dữ liệu về khách hàng, cần biết tên khách hàng. Thông thường, làm thẻ khách hàng thân thiết bằng tên gọi đó. Khi đăng ký thẻ khách hàng, yêu cầu điền bản đăng ký, mà nhờ đó ghi nhận thông tin liên hệ, đặc điểm nhân khẩu và sở thích của khách. Có thể nhập các câu trả lời của khách vào chương trình một cách trực tiếp khi lập chứng từ mua hàng hoặc sau này dựa trên cơ sở bản đăng ký đã điền.

Nhờ đó, việc sử dụng thẻ khách hàng cho phép theo dõi mức độ thường xuyên, số lượng và số tiền mua hàng, phân tích sở thích, tiến hành phân loại và gom nhóm khách hàng đã đăng ký. Thông thường, khách hàng quan tâm xuất trình thẻ ưu đãi, nếu cửa hàng áp dụng chiết khấu cá nhân. Chi tiết...

Nhu cầu của khách không chỉ là phát hành thẻ ưu đãi, mà còn là các chương trình khuyến mại đại chúng đơn lẻ. Trong chương trình có tính năng thiết lập dấu hiệu tiến hành hỏi ý kiến lần hai đối với nhóm khách hàng cụ thể. Khi đọc thẻ ưu đãi của khách, thu ngân có thể hỏi ý kiến khách hàng lần 2.

Có thể tính đến câu trả lời của khách khi phân tích bán hàng. Điều này làm rõ đặc điểm của nhóm khách hàng thân thiết nhất. Mặt khác, việc thống kê câu trả lời của khách ít khi ghé thăm cửa hàng giúp xác định thiếu sót của cửa hàng. Kết quả phân tích giúp tối ưu hóa phân nhóm mặt hàng.