Tiến hành ghi nhận chứng từ bán lẻ bằng Phiếu tính tiền. Có thể lập trực tiếp chứng từ bán hàng trong danh sách Phiếu tính tiền hoặc bằng giao diện quầy thu ngân chuyên biệt. Thuận tiện sử dụng phương pháp thứ hai khi bán hàng theo dòng, khi mà người bán thực hiện bán – tư vấn, chọn hàng, còn lập chứng từ phiếu tính tiền là nhân viên, thu ngân khác.

Khi lập chứng từ bán hàng trong giao diện quầy thu ngân, lập danh sách hàng hóa. Tối ưu hóa giao diện để tạo danh sách hàng hóa bằng máy quét mã vạch. Ngoài ra, còn có cơ chế tìm kiếm nhanh theo các trường yêu cầu: nhãn hiệu, tên gọi, mã, hàng hóa.

Áp dụng chiết khấu thủ công hoặc chiết khấu được quản lý đã thiết lập từ trước. Khi chuyển sang thanh toán, theo tùy chỉnh phân bổ bán hàng của cửa hàng này, chia danh sách hàng hóa thành các phiếu tính tiền theo từng doanh nghiệp. In phiếu trên máy in tài chính hoặc phi tài chính đã tùy chỉnh từ trước khi kết nối với chương trình. Chi tiết...

Để đảm bảo lập nhanh phiếu tính tiền, thu ngân có thể hủy phiếu tính tiền khi người mua từ chối mua hàng hoặc hoãn kết thúc lập phiếu để phục vụ người khác. Lưu các phiếu bị hoãn trước thời điểm đóng phiên và có thể khôi phục làm việc với phiếu đó vào thời điểm bất kỳ.

Khi thanh toán phiếu tính tiền có thể có các phương án khác nhau: bằng tiền mặt, thẻ thanh toán, tín dụng ngân hàng, phiếu quà tăng hoặc thanh toán hỗn hợp. Đối với dạng thanh toán sử dụng thường xuyên có nút riêng biệt, mà cho phép đẩy nhanh việc thanh toán.

Ngoài phiếu tính tiền đối với hàng hóa đã bán, thu ngân có thể in chứng từ bổ sung: phiếu hàng hóa, thẻ bảo hành đối với hàng hóa có ghi nhận sê-ri, phiếu tính tiền cuối cùng, bản sao phiếu đã đánh.

Dựa trên cơ sở phiếu tính tiền đã đánh trong phiên, sẽ lập ra Bảng kê bán lẻ, mà đó là chứng từ tổng hợp theo phiêu thu ngân. Lưu lại tổng số theo dạng thanh toán trên trang riêng biệt, tổng cộng số lượng hàng hóa đã bán theo mặt hàng và đặc tính. Quà tặng được phát trong giỏ khách hàng nằm trong phần bảng báo cáo, còn ghi nhận quà tặng được phát theo danh sách riêng biệt trên thẻ riêng biệt. Phương pháp như vậy cho phép lập tự động chứng từ ghi giảm hàng hóa quà tặng đã phát.

Khi đóng phiên thu ngân, người sử dụng có thể phân tích lỗi khi in phiếu và sử chênh lệch trong dữ liệu. Lưu phiếu tính tiền, mà được tính vào bảng kê, trong cơ sở thông tin để phân tích về sau.

Có thể lập chứng từ nhận hàng bán bị trả lại trong phiên thu ngân, mà còn gọi là "nhận hàng bán bị trả lại trong ngày" trực tiếp trong giao diện quầy thu ngân bằng chứng từ Phiếu tính tiền với giao dịch Trả lại. Khi lập bảng kê về doanh thu bán lẻ, ghi nhận hàng hóa bị trả lại trên thẻ riêng biệt của bảng kê.

Lập chứng từ nhận hàng bán bị trả lại không phải trong ngày và nhận hàng bán buôn bị trả lại bằng chứng từ Nhận hàng bán bị trả lại.

Lập chứng từ trả tiền cho người mua phù hợp với dạng thanh toán của chứng từ mua hàng. Nếu khi mua hàng, người mua trả bằng thẻ thanh toán thì khi trả tiền hàng trả lại cũng bằng thẻ thanh toán. Không cho phép trả bằng tiền mặt.

Trong chương trình có gần 30 báo cáo phân tích bán hàng từ các khía cạnh khác nhau. Chi tiết...