Nếu trong danh điểm cửa hàng có hàng nghìn mặt hàng thì việc kiểm kê sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém. Việc kiểm kê có lựa chọn diễn ra theo lịch biểu sẽ đảm bảo ghi nhận chính xác hơn số dư hàng hóa và tính toán nhu cầu cho đơn hàng. Nhờ đó giúp kiểm soát chặt chẽ số lượng hàng hóa trong các kệ hàng.

Chương trình cung cấp tính năng lập kế hoạch kiểm kê từng phần có chỉ ra quy tắc lọc hàng hóa, ngoài ra còn có sơ đồ lọc hàng hóa để kiểm kê có lựa chọn, ví dụ theo nhóm hàng, số dư hàng hóa bằng không hoặc số dư bị âm, hàng hóa đã ghi giảm. Có thể mở rộng danh sách lọc.

Chương trình hỗ trợ kế toán viên kiểm đếm đồng thời hàng hóa thuộc nhiều nhóm khác nhau, mà vẫn kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có thể nhập kết quả kiểm đếm vào hệ thống theo sơ đồ hai pha. Trong trường hợp cần thay đổi số dư hàng hóa, kế toán viên làm phiếu kho, còn sau đó nhân viên khác của doanh nghiệp sẽ xử lý thông tin của kết quả kiểm kê.

Ngoài ra, chương trình cho phép ghi nhận hàng thừa theo phân loại này và ghi giảm hàng hóa có chỉ ra nguyên nhân, ví dụ, thiếu, vỡ, quá hạn. Người sử dụng có thể lập danh sách nguyên nhân ghi giảm hàng hóa của mình.

Có thể nhập kết quả kiểm đếm hàng hóa bằng cách thủ công hoặc bằng thiết bị thu thập dữ liệu. Chi tiết...

Hỗ trợ tạo mẫu quy định đã thiết lập để ghi nhận kết quả kiểm kê và tạo mẫu đơn giản chứng từ của kế toán quản trị.