Ngoài quy trình cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ từ kho phân phối, trong cấu hình hỗ trợ mua hàng trực tiếp từ nhà cung cấp. Trong việc quản lý đơn hàng đặt nhà cung cấp áp dụng phương pháp đơn giản: đề xuất, theo mỗi chứng từ Đơn hàng đặt nhà cung cấp sẽ ghi nhận chỉ một chứng từ tiếp nhận hàng hóa theo kỳ chờ giao do người quản lý thiết lập. Phương pháp này có ngay một số lợi thế sau:

  • Cho phép làm giảm khối lượng công việc của người quản lý theo dõi các đơn hàng chưa được thực hiện đầy đủ;

  • Cho phép đóng đơn hàng quá hạn bằng công cụ đặc biệt ở chế độ tự động;

  • Lập kế hoạch bổ sung nhập hàng cho cửa hàng;

  • Cho phép tính toán mức độ dịch vụ của nhà cung cấp khi thực hiện đơn hàng. 

Khi lập kế hoạch cung cấp thêm một phần đơn hàng đã thực hiện, chương trình hỗ trợ tạo đơn hàng mới đối với mặt hàng chưa được cung cấp.

Trong chương trình có công cụ chuyên biệt tạo đơn hàng đặt nhà cung cấp và điều chuyển hàng hóa nội bộ. 

Công cụ sử dụng cơ chế ghi nhận tự động nguồn cung cấp và giá mua: nhà cung cấp hoặc kho cung ứng. Khi sử dụng kỳ tính toán tốc độ bán hàng trung bình và kỳ đảm bảo do người quản lý xác định thì công cụ tính nhu cầu hàng hóa dựa trên doanh số bán hàng và số dư hiện tại, sau đó lập đơn hàng theo từng cửa hàng.

Chương trình tạo ra danh sách các đơn hàng đề xuất theo mức độ cấp thiết: lọc đơn hàng theo số tiền, lọc hàng hóa trong danh sách theo mức độ cần thiết bổ sung số dư.