Cấu hình 1C:Retail cho phép làm việc với máy ghi nhận tiền mặt, đồng thời cung cấp tất cả các báo cáo cần thiết về phiên thu ngân phù hợp với luật pháp. Ngoài ra, còn cho phép làm việc với máy in chứng từ phi tài chính trong trường hợp có áp dụng thuế môn bài. Cấu hình cho phép người sử dụng tùy chỉnh khuôn in để in phiếu tính tiền và hóa đơn tiền mặt trên máy in dải băng đã kết nối.

Hỗ trợ thực hiện thanh toán theo thẻ ngân hàng bằng thiết bị thẻ thanh toán. 

Có thể lập danh sách hàng hóa trong phiếu tính tiền bằng cách chọn thủ cộng từ danh mục mặt hàng, nhưng việc sử dụng máy quét thúc đẩy nhanh thủ tục chọn hàng gấp nhiều lần, đồng thời giảm lỗi sai của thu ngân. Có thể kết nối máy quét với giao diện quản lý khác nhau: cổng COM, USB ở chế độ mô phỏng cổng COM và chế độ mô phỏng bàn phím.

Người sử dụng có thể làm việc với bàn phím thông thường và bàn phím đã lập trình, bởi vì tất cả các lệnh của quầy thu ngân có thể ấn định phím nóng. Nếu trang bị bàn phím bằng thiết bị đọc thẻ từ hoặc kết nối riêng biệt thiết bị thì có thể sử dụng thiết bị để nhận diện khách hàng theo thẻ ưu đãi và nhân viên theo thẻ hệ thống. Chương trình cho phép thiết lập mặt nạ để tách mã thẻ, đồng thời hỗ trợ chế độ làm việc với các mã thẻ thông tin bị trùng lặp.

Hỗ trợ làm việc với các dạng thiết bị khác được sử dụng tại quầy thu ngân: màn hình khách hàng và cân điện tử đã kết nối. Có thể kết nhập danh sách hàng hóa để lập phiếu tính tiền từ thiết bị thu thập dữ liệu.