Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

"1C:KẾ TOÁN 8" có một loạt công cụ mà giúp nắm vững chương trình và cho phép nhanh chóng bắt đầu làm việc.  

Khi khởi động lần đầu tiên cơ sở thông tin mới, có thể làm việc ngay trong chương trình. Chỉ dẫn về bắt đầu làm việc cho phép:  

 

  • quản lý thông tin về doanh nghiệp; 
  • điền tùy chỉnh tham số kế toán và chính sách kế toán; 
  • làm quen với giao diện chương trình theo tham chiếu Làm thế nào để thiết lập 1C:KẾ TOÁN?; 
  • nhập số dư theo tham chiếu Trợ giúp nhập ban đầu số dư; 
  • chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên Web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác. 
Sau khi điền tùy chỉnh ban đầu có thể ẩn chỉ dẫn (tham chiếu Làm thế nào ẩn chỉ dẫn bắt đầu làm việc?) và tùy chỉnh bàn làm việc phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.

 

 

Tính đối ứng của tài khoản kế toán doanh nghiệp – định hướng kế toán theo cấu hình.

 

 

 

Danh mục hỗ trợ kế toán:  

 

  • theo nội dung giao dịch kinh tế biết được, phản ánh giao dịch này bằng đối ứng tài khoản nào; 
  • theo đối ứng tài khoản kế toán doanh nghiệp theo bên Nợ và (hoặc) bên Có biết được, cần phản ánh giao dịch trong cấu hình bằng chứng từ nào; 
  • khi lọc theo chứng từ biết được, giao dịch kinh tế nào được phản ánh trong chứng từ đã chọn; 
  • chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên Web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Nguyên tắc tiến hành kế toán Trang sau

 

 

Tự học 1С:KẾ TOÁN 8 Trang trước