Đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn thì tự động ghi nhận giao dịch tiếp nhận, giao hàng và cung cấp dịch vụ. Khi bán hàng lập hóa đơn thanh toán, phiếu xuất kho và hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với hàng nhập khẩu ghi nhận dữ liệu về nước xuất xứ và số tờ khai hải quan. Chương trình tự động phản ánh việc bán hàng mà chưa chuyển giao quyền sở hữu. Hơn nữa, trong chương trình có tính năng đánh phiếu trên máy ghi nhận tiền mặt đã kết nối với máy tính.  

Đối với bán lẻ hỗ trợ phản ánh bán lẻ linh hoạt, cũng như phản ánh việc bán hàng theo kết quả kiểm kê. Hàng hóa bán lẻ có thể được ghi nhận theo giá mua hoặc giá bán. Trong chương trình hỗ trợ thanh toán bằng tín dụng ngân hàng và sử dụng thẻ thanh toán. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ lập báo cáo theo các nghiệp vụ bán hàng.  

Chương trình hỗ trợ ghi nhận theo hợp đồng ký gửi (đại lý), bên phía người đặt ký gửi và bên người nhận ký gửi. Ngoài ra, còn hỗ trợ phản ánh nghiệp vụ đối với bên nhận lại hàng ký gửi để bán. Khi lập báo cáo cho người đặt ký  gửi hoặc ghi nhận báo cáo của người nhận ký gửi, có thể tiến hành hạch toán ngay và phản ánh khoản giữ lại hoa hồng ký gửi.