Рhiên bản 3.2 của cấu hình "Kế toán doanh nghiệp" phát hành vào tháng 01 năm 2015.  

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" với phiên bản mới giúp người sử dụng thuận tiện hơn khi làm việc và dễ dàng hơn khi mới học. Mức độ tiện ích và tính năng tiến hành kế toán đã có bước nhảy vọt.  

Bắt đầu làm việc

Khi khởi động cơ sở thông tin mới có thể bắt đầu làm việc ngay trong chương trình. Chỉ dẫn bắt đầu làm việc cho phép:

  • nhập thông tin về doanh nghiệp; 
  • điền tùy chỉnh tham số kế toán và chính sách kế toán; 
  • làm quen với giao diện chương trình theo tham chiếu Làm thế nào để thiết lập 1C:KẾ TOÁN?; 
  • nhập số dư theo tham chiếu Trợ giúp nhập ban đầu số dư; 
  • chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên Web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác.

 

 

Chỉ dẫn theo cơ sở minh họa

 

 

 

Có thể xem tại trung tâm đào tạo trên website, để chuyển tới trung tâm đào tạo vào theo đường dẫn Chính - Thông tin bổ sung (thuộc mục Thông tin) - Đào tạo - Trung tâm đào tạo và chọn đến tài liệu hỗ trợ (sách, video hướng dẫn, thuật ngữ), chọn tài liệu lời khuyên.

 

 

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Hướng dẫn theo cơ sở minh họa

 

Làm quen với "1C:KẾ  TOÁN" 3.2

Đối với người sử dụng vừa chuyển sang phiên bản mới nên xem phần "Làm quen với 1C:KẾ TOÁN" phiên bản 3.2 mà trong đó mô tả giao diện mới và các tính năng mới của chương trình.

 

 

 

 

Thông tin hữu ích

Chương trình bao gồm các tham chiếu đến video, bài viết mà hỗ trợ kế toán viên nắm vững nhanh chóng và làm việc hiệu quả với chương trình.

 

 

 

 

Phần lớn người sử dụng tự nắm vững chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" nhờ các tính năng đã liệt kê ở đây cũng như dựa vào tài liệu sách về "1C:KẾ TOÁN 8" và nguồn tài liệu Internet dành cho kế toán trên trang www.1vs.vn

Để sử dụng hiệu quả hơn chương trình, các bạn nên tham gia khóa đào tạo tại trung tâm đào tạo của công ty cổ phần hệ thống 1V.

 

 

 

1C:KẾ TOÁN 8 Bắt đầu làm việc Trang sau 

Các điểm nổi bật của phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Trang trước