1C:Company Management là giải pháp đóng gói, có thể đưa vào sử dụng ngay, khi thay đổi cấu trúc và quy mô kinh doanh, phương pháp quản lý hoặc cách thức tổ chức công việc, có thể tùy chỉnh lại chương trình mà không mất nhiều thời gian và tiền bạc. Các công cụ và cơ chế của chương trình đảm bảo dễ dàng tiếp thu giải pháp ứng dụng cho người mới bắt đầu và nâng cao tốc độ làm việc cho những người sử dụng có kinh nghiệm.

Điều gì bảo đảm cho việc "khởi động nhanh":

  • Chương trình 1C:Company Management không bị bão hòa bởi các tính năng không cần thiết, mà trong đó chỉ thực thi những gì cần thiết nhất đối với công tác kế toán, kiểm soát, phân tích và hoạch định trong doanh nghiệp. 

  • Chức năng "Khởi động nhanh" giúp tùy chỉnh nhanh chương trình theo đặc thù tổ chức quản lý và tiến hành kế toán trong doanh nghiệp và bắt đầu làm việc ngay. 

  • Việc tùy chỉnh được thực hiện ở chế độ người sử dụng bằng cách đặt dấu các "hộp kiểm". Ví dụ, nếu doanh nghiệp dự tính thực hiện bán lẻ hoặc tiến hành hoạch định tài chính (ngân sách) thì có thể bật chức năng tương ứng chỉ bằng một cái "nhấp chuột".

  • "Bàn làm việc" của chương trình có sơ đồ dẫn hướng trực quan, giúp định hướng trong hệ thống, đảm bảo dễ dàng nhập dữ liệu và nhận ngay báo cáo.

  • Để sử dụng chương trình, không cần phải biết kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. 

 

Giao diện trực quan giúp tiếp thu nhanh chương trình và 
đảm bảo thuận tiện trong công việc hàng ngày