1C:Company Management hỗ trợ làm việc qua Internet trong mô hình dịch vụ, có nghĩa là không khởi động chương trình trên máy tính của bạn mà thông qua trình duyệt web từ website cung cấp dịch vụ này. Hình thức này đảm bảo lưu trữ an toàn dữ liệu trên website với đầy đủ tính năng bảo mật. Mô hình như vậy được gọi là dịch vụ "đám mây".

Một trong những ưu điểm nổi trội của việc sử dụng dịch vụ "đám mây" đó là bạn không cần lãng phí nguồn lực, ví dụ nguồn lực để hỗ trợ Server hoặc để theo dõi phiên bản chương trình.

Bạn có thể chuyển từ sử dụng cục bộ lên làm việc với "đám mây" và ngược lại, từ "đám mây" trở về chế độ cục bộ cùng với toàn bộ dữ liệu của mình.