1C:Company Management được sử dụng để tự động hóa kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất và thương mại. Ví dụ, trong các doanh nghiệp có các mảng hoạt động sau:

 • cho thuê tài sản;

 • sửa chữa ô tô;

 • xuất bản và phát hành sách báo;

 • tư vấn thiết kế công trình;

 • bán hàng qua mạng;

 • công nghệ thông tin;

 • công ty nhân sự;

 • tư vấn;

 • khoa học và dịch vụ khoa học;

 • thương mại;

 • đào tạo;

 • dịch vụ bảo vệ;

 • dịch vụ môi giới;

 • cung ứng hàng hóa, sản phẩm, nguyên vật liệu và thiết bị;

 • công việc thầu khoán (dự án);

 • sản xuất;

 • quảng cáo và thiết kế;

 • dịch vụ môi giới bất động sản;

 • lĩnh vực dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày (tiệm làm đẹp, hiệu may, hiệu giặt là, dọn nhà...);

 • công ty dịch vụ;

 • trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật;

 • xây dựng và sửa chữa;

 • dịch vụ vận tải;

 • du lịch và dịch vụ thăm quan;

 • tư vấn pháp luật và dịch vụ công chứng...