Lợi ích thực tiễn của việc tự động hóa: chỉ sau một vài ngày hoặc một vài tuần.

1C:Company Management là giải pháp đóng gói, có thể đưa vào sử dụng ngay, khi thay đổi quy mô kinh doanh, phương pháp quản lý hoặc cách thức tổ chức công việc thì có thể tùy chỉnh lại chương trình mà không làm mất nhiều thời gian và tiền bạc.

Một chương trình thay thế cho hàng chục bảng kê, chứng từ và báo cáo trên bàn làm việc và trên máy tính của bạn.

Toàn bộ dữ liệu được ghi nhận và lưu trong cùng một cơ sở thông tin. Chương trình "ghi nhớ" tất cả: từng người mua hàng, đơn giá, chiết khấu, đơn hàng, công nợ phải trả, hợp đồng.

Thông tin để đưa ra quyết định: chỉ bằng một cái nhấp chuột. 

  • "Lưu chuyển tiền tệ";

  • "Lịch thanh toán"; 

  • "Thu nhập và chi phí, lãi và lỗ"; 

  • "Công nợ phải thu, phải trả";

  • "Trạng thái đơn hàng"; 

  • "Biến động và phân tích bán hàng "; 

  • "Kế hoạch lịch biểu làm việc " và "Sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp"; 

  • và các báo cáo quản trị khác.

Mọi công việc đều được kiểm soát: việc xây dựng lịch biểu thực hiện công việc và sản xuất, sử dụng nguồn lực, xuất hàng và giao hàng, khoán việc và nhiệm vụ của nhân viên đều được kiểm soát một cách linh hoạt. 

Khả năng to lớn để hoạch định hoạt động kinh doanh: hoạch định tài chính (ngân sách), lập kế hoạch bán hàng, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp... 

Công việc của lãnh đạo và nhân viên trở nên hiệu quả hơn: nhờ tự động hóa các giao dịch thường làm hàng ngày, nhanh chóng và dễ dàng chuẩn bị các thông tin cần thiết cho việc ra quyết định ở các cấp độ khác nhau. Giao diện hiện đại và có tính khoa học cao đảm bảo dễ dàng tiếp thu giải pháp ứng dụng cho người mới bắt đầu và nâng cao tốc độ làm việc cho những người sử dụng có kinh nghiệm.

Chỉ cần kiến thức của bạn là đủ: để sử dụng chương trình, không cần phải biết kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Chương trình không bị quá tải bởi các tính năng không cần thiết, mà chỉ thực thi tất cả những gì cần thiết nhất đối với công tác kế toán, kiểm soát, phân tích và hoạch định trong doanh nghiệp.

Truy cập thông tin từ bất kỳ nơi nào trên trái đất: thông qua Internet.