Chương trình 1C:Company Management được xây dựng trên nền tảng "1C:Enterprise", đảm bảo:

  • tính mềm dẻo cao;

  • tính tùy chỉnh;

  • tính quy mô;

  • tính hiệu suất;

  • tính tiện dụng của giải pháp ứng dụng;

  • hỗ trợ làm việc ở chế độ Thin-client và Web-client;

  • công việc của người sử dụng thông qua Internet, thậm chí ngay cả khi đường truyền tốc độ chậm. 

Nhờ sử dụng nền tảng này, cấu hình có giao diện trực quan, dễ hiểu, thao tác nhanh, chính xác và nhiều công cụ tiện ích hữu dụng.

Nền tảng công nghệ 1C:Enterprise có hỗ trợ làm việc trong chế độ File-server và cả với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

Server 1C:Enterprise có thể làm việc trong môi trường Microsoft Windows, cũng như Linux. Khi triển khai, điều này đảm bảo khả năng lựa chọn kiến trúc để thực thi chương trình, cũng như khả năng sử dụng phần mềm nguồn mở để làm việc với Server và cơ sở dữ liệu.