Các tính năng cơ bản:

 • Ghi nhận đơn hàng nhanh chóng, tiện lợi, trong đó bao gồm cả lọc đơn hàng theo dấu hiệu "chưa thanh toán", "chưa giao hàng" và theo các tiêu chí khác.

 • Nhập cơ sở khách hàng và nhà cung cấp, kèm số điện thoại và địa chỉ E-mail của họ.

 • Ghi nhận hàng hóa:

 • hàng tồn kho

 • giá mua

 • giá bán

 • Ghi nhận thanh toán đơn hàng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Sử dụng tương thích với chương trình "1C:Quản lý tổng thể (ARM)"

  • dễ dàng tùy chỉnh trao đổi các thông tin sau giữa các ứng dụng: đơn hàng mới, thanh toán đơn hàng, hàng tồn kho;

  • hỗ trợ làm việc với một hoặc nhiều thiết bị di động hoặc máy tính bảng của các hệ thống thuộc các nền tảng khác nhau.