Khi định hướng về nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu đó, doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý linh hoạt các mối quan hệ với khách hàng, cho phép lưu và phân tích thông tin khác nhau về khách hàng, tìm kiếm tất cả giai đoạn của mối quan hệ với khách hàng, phân tích doanh thu và lợi nhuận theo từng khách hàng, khu vực, thị trường và nhóm hàng hóa. Để bảo đảm cung cấp liên tục và tính nhịp nhàng sản xuất, yếu tố quan trọng của hoạt động là xây dựng mối quan hệ ổn định dài hạn với người bán nguyên liệu và nguyên vật liệu.

Các tính năng của phân hệ cho phép quản lý các mối quan hệ với người mua, nhà cung cấp, người liên quan và bất kỳ đối tác nào. Những tính năng này có thể được sử dụng bởi giám đốc thương mại, giám đốc Marketing, cán bộ phòng Marketing, phòng tiêu thụ và bộ phận cung ứng.

Phân hệ "Quản lý quan hệ với người mua và người bán" cho phép doanh nghiệp:

 • lưu toàn bộ thông tin liên hệ về các đối tác và các cán bộ của họ, cũng như lưu nhật ký mối tương quan với họ;

 • ghi nhận thông tin về người bán: các điều kiện giao hàng, độ tin cậy, thời hạn thực hiện đơn đặt hàng, mặt hàng, đơn giá hàng hóa đã định và nguyên vật liệu;

 • tự động thông báo cho người mua về mối liên hệ sắp tới với đối tác, nhắc lại ngày sinh của người liên hệ;

 • lập kế hoạch thời gian làm việc và kiểm tra kế hoạch làm việc của nhân viên cấp dưới;

 • phân tích các hợp đồng chưa hoàn thành và lập kế hoạch các hợp đồng sắp tới với người mua và khách hàng tiềm năng;

 • sử dụng phương pháp trích theo lương nếu cần thiết và theo yêu cầu của mỗi khách hàng;

 • ghi lại từng thông tin phản hồi của người mua tiềm năng và phân tích tỷ lệ thu hút khách hàng;

 • kiểm tra linh hoạt tình trạng các mối liên hệ và hợp đồng đã dự định;

 • phân tích liên kết ABC trong mối quan hệ với khách hàng;

 • phân tích các nguyên nhân làm hỏng việc thực hiện đơn đặt hàng của người mua và khối lượng đơn đặt hàng trong nội bộ;

 • phân tích và đánh giá tính hiệu quả của quảng cáo và chiến dịch marketing theo các kết quả phản hồi của khách hàng.

Phân loại người mua theo phân tích liên kết ABC cho phép tự động phân loại khách hàng:

 • đối với các hạng khách hàng phụ thuộc vào thành phần khách hàng theo doanh thu hoặc lợi nhuận của công ty: hạng quan trọng (hạng A), hạng trung bình (hạng B), hạng thấp (hạng C);

 • theo quy chế: tiềm năng, một lần, thường xuyên, bị mất;

 • theo sự thường xuyên mua hàng: ổn định (hạng X), không thường xuyên (hạng Y), tạm thời (hạng Z).

 • các kết quả phân tích này hỗ trợ tối ưu phân loại năng lực và tổ chức công việc của cán bộ chịu trách nhiệm về việc bán hàng và phục vụ khách hàng.

Kiểm tra và đánh giá công việc của người quản lý

"1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp"cho phép ban lãnh đạo (giám đốc thương mại, trưởng phòng tiêu thụ, trưởng phòng Marketing) đánh giá và đối chiếu công việc của người quản lý, chịu trách nhiệm về việc bán hàng và làm việc với khách hàng, theo cả một loạt các chỉ tiêu:

 • theo khối lượng bán hàng và lợi nhuận thu về;

 • theo hệ số khấu trừ của người mua;

 • theo số lượng đơn đặt hàng đã thực hiện;

 • theo số lượng liên hệ với người mua;

 • theo việc điền toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin liên hệ.

Những đánh giá này có thể sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý nhân viên một cách khách quan, phản ánh đặc trưng nhiệm vụ, giải quyết các phạm trù khác nhau của người quản lý.

Tích hợp công cụ làm việc với hộp thư điện tử

Phương pháp làm việc với hòm thư điện tử được thiết lập trong giải pháp hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP 8" cho phép nâng cao đáng kể tính linh hoạt trong công việc của nhiều phòng ban và chuyên gia của nhà máy – đầu tiên là các bộ phận chịu trách nhiệm về công việc với khách hàng và người bán, tiêu thụ, mua hàng và marketing. Quan trọng là những phương pháp này được kết nối vào cơ sở dữ liệu chung của hệ thống. Nhờ bộ xử lý điện tử thực hiện liên kết chặt chẽ với các quá trình kinh doanh khác của doanh nghiệp. Trong số các tính năng chính làm việc với hòm thư điện tử mà được cung cấp bởi phần mềm "1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" có những tính năng sau:

 • nhập thư tín, mục đích của người thực hiện và kiểm tra việc thực hiện; quản lý nhật ký giao dịch thư tín theo từng đối tác;

 • tạo địa chỉ hòm thư cá nhân, hòm thư chung và phân quyền sử dụng chúng đối với nhóm người sử dụng khác nhau;

 • nhập thông tin liên hệ từ hòm thư thông dụng của khách hàng;

 • tự động gửi thư đi theo việc tiếp nhận sự kiện đã dự tính (ví dụ, nhắc lại về việc thanh toán);

 • công ty gửi thư điện tử đi – nhóm địa chỉ để gửi có thể được lập thủ công và tự động theo tiêu chí của người sử dụng đặt ra (ví dụ, theo khu vực, loại hình hoạt động của đối tác, chức vụ của người liên hệ...).